Afvalscheiding in Haarlem gaat verder

Bijna alle wijken van Haarlem zijn voorzien van de nieuwe faciliteiten voor afvalscheiding. Ondertussen liggen er alweer nieuwe plannen klaar om het percentage gescheiden afval in de stad verder te verhogen. Waar zet Haarlem op in, in 2022?

In Haarlem groeide het scheidingspercentage in vijf jaar tijd van 38% (2016) naar 50,5% eind 2021. Dit resultaat werd bereikt met het Strategisch Plan Afvalscheiding, kortweg SPA, dat inmiddels voor 85% is uitgevoerd. Wijk na wijk kwamen er nieuwe containers en betere faciliteiten voor gescheiden afvalstromen. Communicatiecampagnes en afvalcoaches haalden Haarlemmers over om hun afval zoveel mogelijk te scheiden. Eind vorig jaar werd het sluitstuk opgepakt: de Haarlemse oude stad, een van de meest lastige plekken als het gaat om nieuwe ondergrondse containers en smalle straten voor de inzamelvoertuigen. Tegelijkertijd is de gemeente Haarlem doorgegaan met plannen voor het vervolg. Spaarnelanden gaf een presentatie over de nieuwste mogelijkheden. De gemeenteraad besloot tot een keuze voor de rest van 2022, gebaseerd op de beperkte financiële middelen die de stad ter beschikking staan. Daarmee moet het percentage afvalscheiding eind 2022 met nog eens 2% omhoog gaan.

Afvalscheiding in Haarlem

Drie nieuwe maatregelen voor 2022

1. De BEST-tas

Een instrument dat al met succes door Circulus Berkel is ingezet. Een gebruiksvriendelijke tas, waarmee alle inwoners van de stad hun boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel kunnen aanbieden. Vandaar de naam BEST. Hiermee moet het voor bewoners gemakkelijk en zichtbaar worden om herbruikbare producten apart te houden en niet bij het restafval te doen.

Verwacht resultaat: 2 kilo per inwoner

2. De mobiele milieustraat

Zo min mogelijk wil Haarlem nog klein grof afval, zoals hout, KCA, hard plastic en olie in het restafval zien. Daarom komt de milieustraat naar de mensen toe. Op vaste tijden, op een centrale plek in de buurt. Ook inzetbaar als laagdrempelig informatiepunt over afvalscheiding.

Verwacht resultaat: 1 kilo per inwoner

3. Blijvende communicatie

Een vervolg van de Haarlemse campagne houdt het vuurtje van goed afval scheiden warm. Gedragsbeïnvloeding en optimale benutting van de inzamelstructuur (met name het fijnmazige net van de waardecontainers) staan centraal.

Verwacht resultaat: 2 kilo per inwoner

Om bewoners te helpen, te informeren en te stimuleren zetten we afvalcoaches in. Het persoonlijke contact wordt hoog gewaardeerd, de-escaleert en maakt maatwerk mogelijk. De afvalcoaches zullen ook een rol vervullen bij de mobiele milieustraat. Tegelijkertijd gaat Spaarnelanden in de zomermaanden gft-verzamelbakken, die op standaard in de wijken staan, reinigen. Dit zal mensen nog meer motiveren om bewust met gft om te gaan.

Dit artikel heeft raakvlakken met de volgende VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Meer weten over onze impact? Op onze website lichten we dit verder toe.