Stedelijk groen voor vlinders, bijen en mensen

Ze vormen een fijnmazig natuurnetwerk, maar zo onopvallend dat je ze bijna over het hoofd zou zien. Bermen zijn van levensbelang voor tal van kleine dieren en bijzondere bloemen en kruiden. Hoe kunnen we het openbaar groen zo beheren dat de natuur er floreert? Ecologisch beheer is natuurinclusief én maakt onze leefomgeving aantrekkelijker.

AFVALHELDEN BEDANKT

Tijdens de Week van de Afvalhelden zette Spaarnelanden haar buitenhelden in het zonnetje.

OUDE BEUK BLIJFT NOG EVEN

De 222 jaar oude beuk die in Haarlem omverwaaide, mag nog even blijven liggen.

DE CYCLUS VAN GFT

Wat gebeurt er met ingezameld gft? Het is een van de meest efficiënte afvalketens.

INSPIRATIE VOOR DE LEEFOMGEVING

UITGAVE SPAARNELANDEN | editie 11, april 2022

Dag-in, dag-uit werkt Spaarnelanden aan een duurzame en fijne leefomgeving. Nu en dan delen we ook graag meer over de ontwikkelingen in ons bedrijf. Dat doen we onder andere met het interactieve magazine BuitenKansen, waarvan we merken dat we inmiddels in een groeiende behoefte voorzien.

Wat houdt ons bezig? Welke lessen trekken we uit projecten? In elke editie presenteren we voortaan een mix aan onderwerpen uit ons brede palet aan thema’s voor de leefomgeving.