De maatschappelijke meerwaarde van een circulaire hotspot

In Nederlandse steden zien we steeds meer ‘upcycle-centra’ verschijnen. Vaak plekken waar grondstoffeninzameling worden gecombineerd met allerlei bedrijvigheid op dit gebied. De plannen in Zandvoort voor een ‘circulaire hotspot’ gaan nog een stapje verder.

Spaarnelanden initieerde eind 2019 een verkenning naar een circulaire hotspot in Zandvoort, of zoals in het plan staat: ‘Een plek waar duurzaamheidsambities en maatschappelijke initiatieven samenkomen en elkaar versterken’. Het bijzondere aan het plan is dat niet alleen het behoud van grondstoffen centraal staat, er is ook een sociale component aan toegevoegd.

Combinatie met sociaal domein Juist in Zandvoort zijn allerlei organisaties in het sociale domein actief om mensen weer betekenis te geven in het maatschappelijke verkeer. Ze organiseren dagbesteding en werktoeleiding met beschermde werkplekken. Juist door deze kleine organisaties met Spaarnelanden onder één dak te laten samenwerken, ontstaan er nieuwe initiatieven en een divers activiteitenprogramma. Spaarnelanden heeft ook werkzaamheden in de openbare ruimte die zich prima lenen voor dagbesteding. Een logische combinatie dus. Het duurde dan ook niet lang voordat de gemeente Zandvoort besloot om het plan te omarmen en financieel bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de plannen.

Service dicht bij huis Inmiddels werkt Spaarnelanden samen met de gemeente Zandvoort aan een haalbaarheidsstudie en een financiële onderbouwing.

Er is al een plek uitgetekend bij de Zandvoortse Remise, van oudsher het terrein waar het ingezamelde afval uit de openbare ruimte wordt gescheiden. Door hier een volwaardig milieuplein te maken, krijgen inwoners service dicht bij huis. Ze hoeven voor hun grofvuil niet meer naar Haarlem, Bloemendaal of Heemstede te rijden, wat ook uitstoot van CO2 en fijnstof voorkomt. Meer bedrijvigheid Behalve voor de haalbaarheidsstudie heeft de gemeente ook geld beschikbaar gesteld voor een pilot, zodat er alvast klein kan worden begonnen. Het gebouw dat uit 1970 dateert , wordt met eenvoudige middelen nu geschikt gemaakt voor de eerste pioniers die hier vanaf oktober hun intrek nemen, zoals Juttersgeluk, Ecosol Effect en De Verbeelding. Een voorzichtige start, zodat iedereen alvast aan een nieuwe manier van samenwerken kan wennen, wat op termijn wellicht meer bedrijvigheid zal aantrekken.

Repaircafé en koffie In combinatie met recycling en upcycling liggen er kansen voor een repaircafé of kringloopwinkel. Ook educatie kan hier een plek krijgen. In de visie van de initiatiefnemers kan de circulaire hotspot zo uitgroeien tot een sociaal ontmoetingscentrum voor inwoners, waar je ook komt voor een kopje koffie. Kortom, nieuwe bedrijvigheid voor de wijk Nieuw Noord.

Dit artikel heeft raakvlakken met de volgende VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Meer weten over onze impact? Op onze website lichten we dit verder toe.

REAGEREN? Mail Arthur Verdaasdonk, averdaasdonk@spaarnelanden.nl