Jeroen Schörn, Unit Manager Afvalinzameling en grondstoffen

Mooi gescheiden afval is winst voor milieu én gemeenschap

In Haarlem werken we alweer vijf jaar volgens een nieuwe methode aan afvalscheiding. Bijna alle wijken zijn inmiddels overgegaan, wat soms niet altijd even makkelijk was. Wijkbewoners moesten wennen aan een eigen duobak of even lopen naar een grondstoffencontainer. De operatie vergde bovendien een grote investering voor de stad en zelfs tot in de binnenstad zoeken we nog naar mogelijkheden om toch het scheiden van afval te vergemakkelijken. Veel moeite dus voor een beter milieu. Heeft dat ook wat opgeleverd? Zeer zeker!

In de eerste plaats was de extra vulcapaciteit in de vorm van duobakken en nieuwe grondstofcontainers een uitkomst in de coronatijd. Door het vele thuiswerken zagen we de hoeveelheid huishoudelijk afval soms pieken met een ongelofelijke 30%.

“Voor Haarlems afval

wordt goed betaald”

Een ander winstpuntje is dat door de nieuwe methode het afvalbewustzijn in de volle breedte lijkt te zijn gegroeid. We scheiden niet alleen aantoonbaar beter ons afval, we beseffen ook dat het best wat minder kan. Ondanks de coronapiek is namelijk toch de totale hoeveelheid afval per inwoner gestaag aan het afnemen.

Tegelijk, en nu kom ik bij het allerbeste nieuws, blijken de scheidingsresultaten ronduit goed te zijn. Dankzij de manier waarop Haarlemmers nu met afval omgaan, ontstaan er prachtig gescheiden afvalstromen.

Mooi kunststof, schoon papier en goed te verwerken verpakkingsmateriaal… wat uit Haarlem komt is van een dermate goede kwaliteit, dat er goed voor wordt betaald. En die opbrengsten vloeien via de grondstoffenbalans weer direct terug naar de gemeentekas. De gemeenschap plukt nu dus eindelijk de vruchten van alle moeite om haar afval beter te scheiden. Helemaal nu de prijzen van grondstoffen door het dak gaan. Ik denk wel eens, hoe anders was de situatie geweest als Haarlem een systeem van nascheiding had gekozen? Dan was de beloning voor deze mooie gerecyclede grondstoffen niet naar de gemeenschap gegaan en hadden we deze mooie, gescheiden stromen niet duurzaam en circulair tot nieuwe grondstof verwerkt. Haarlem wordt nu beloond voor een vooruitstrevende visie. De uitvoering ervan was niet altijd even makkelijk, zo blijkt ook uit het verhaal van Marijke de Vries in deze editie van BuitenKansen. Maar we gaan nu echt de goede kant op en de opbrengsten vanwege afvalscheiding zijn welverdiend. Goed gedaan, Haarlem!