Mensen worden er gelukkig van als ze iets kunnen bijdragen

Iedereen snapt dat je Haarlem en Zandvoort niet alleen maar dankzij de inspanningen van een onderhoudsbedrijf leefbaar houdt. Een fijne, veilige en schone stad, daar heb je iedereen bij nodig. Het mooie is dat mensen heel graag een bijdrage willen leveren in de leefomgeving, merken de medewerkers van Spaarnelanden elke dag. De vraag is dan hoe je mensen hier het best in faciliteert. En daar heeft Spaarnelanden een paar goede ingangen voor gevonden.

Spaarnelanden heeft in de loop der jaren een helder beeld gekregen van haar eigen kracht en reden van bestaan. “We zijn een schakel tussen de mensen in de stad en de overheid als beleidsmaker”, zegt algemeen directeur Robert Oosting. “Een maatschappelijk bedrijf dat opkomt voor de belangen van de bewoners, partijen met elkaar verbindt en ideeën uit de samenleving omzet in werkbare oplossingen.” De aard van het werk leent zich er uitstekend voor om als verbindende schakel op te treden, vertelt Robert. “Alle activiteiten vinden dicht bij de mensen plaats, dan ligt het voor de hand dat je mensen opzoekt en dingen samen oppakt.”

Adoptanten De animo om bij te dragen is groot, zegt Robert: “Mensen wíllen graag participeren.” Illustratief is het grote aantal aanmeldingen voor de adoptie van een grondstofstraatje. In het kader van het Strategisch Plan Afvalscheiding zijn op veel plekken in Haarlem en Zandvoort rijtjes containers geplaatst voor de inzameling van papier en karton, PBD en gft. Adoptanten informeren de wijkbewoners over wat wel en niet in de containers kan en houden in de gaten of het netjes blijft en of er geen afval naast de containers wordt neergezet. Robert: “De een na de ander meldt zich hiervoor aan als vrijwilliger.” Extra ogen en oren In 2017 richtte Spaarnelanden een stichting op om de activiteiten van vrijwilligers op een professionele manier te verbinden aan de stad: De Stad Heeft Je Nodig. Via de stichting krijgen vrijwilligers een kleine vergoeding, een vrijwilligersovereenkomst, en vaak ook een opleiding. De stichting telt 77 vrijwilligers, onder wie ook de 22 adoptanten van grondstofstraatjes en 25 wijkambassadeurs. De laatsten zijn opgeleid om als extra oren en ogen van Spaarnelanden te fungeren in hun wijk. Ze staan in nauw contact met de buurtbewoners en met de wijkteams van Spaarnelanden. Robert: “De ambassadeurs houden ons op de hoogte van suggesties en meldingen van bewoners en gezamenlijk bespreken we hoe we hier goed op kunnen inspelen. Zo’n verbindende schakel werkt fantastisch.” In 2019 verwelkomde Spaarnelanden ook een nieuw type vrijwilliger bij de stichting: het Auto-Maatje. Dit zijn wijkbewoners die bij het project iZoof Car Sharing de deelauto netjes houden en buurtgenoten helpen de auto optimaal te gebruiken.

Ook de schippers van het Spaarneveer vallen onder de stichting. Ze zijn opgeleid door Spaarnelanden en bevaren de elektrische pont die de Belgiëlaan met de Spaarnelaan verbindt. De pont wordt intensief gebruikt door wandelaars en fietsers. Sinds de start in 2012 tot oktober 2020 zijn al zo’n 300.000 vaarten gemaakt en ruim 2,1 miljoen passagiers overgezet. Initiatieven van bewoners Bijzonder aan de pont is dat het idee hiervoor van de bewoners zelf kwam, Spaarnelanden heeft het slechts georganiseerd en gefaciliteerd. Hetzelfde geldt voor iZoof Car Sharing. Bewoners van het Ramplaankwartier en de Planetenlaan kwamen met het idee om het aantal auto’s in de wijk terug te brengen door elektrische auto’s te delen. Ze benaderden Spaarnelanden voor de levering en het onderhoud van de auto’s, en voor een stukje organisatie. Het werd een groot succes: in 2019 hadden al 41 van de 130 bewoners afstand gedaan van hun auto. Robert: “Mensen komen in beweging voor zaken die hun directe omgeving beïnvloeden. In dit geval omdat ze zagen dat er alleen nog maar auto’s in de straat staan en er geen speelruimte meer over is voor de kinderen.” Steun geven aan dit soort bewonersinitiatieven is een prachtige manier om participatie vorm te geven en te stimuleren”, vindt Robert. “We moeten nederig zijn in wat we kunnen bereiken. Bewoners zelf kunnen veel meer bewerkstelligen. Er zijn dokters, loodgieters en advocaten in de stad. We hoeven die alleen maar met elkaar te verbinden. Als we hen ondersteunen en versterken, bereiken we veel meer.”

Foto: Paul Vreeker - United Photos.

Peter Boesveld is adoptant van het grondstofstraatje bij de Twisterflat aan de Spijkerboorweg in Haarlem. Hij is bijna dagelijks in de weer om het hele Aziëpark zoveel mogelijk vrij te houden van zwerfafval. Als voorzitter van de VVE in zijn flat ontvangt hij iedere nieuwe bewoner met een gft-emmertje van Spaarnelanden en een uitgebreide uitleg over afval scheiden.

Foto: Paul Vreeker - United Photos.

Sinds Leontien Rooyers (77 jaar jong) adoptant is van de afvalcontainers ziet de Cornelia de Langestraat er een stuk schoner uit, merken medebewoners. Ze spreekt mensen aan op verkeerd afval scheiden en prikt een paar keer per week zwerfafval rond de flat. Het mooie is dat anderen het dan wel uit hun hoofd laten om zomaar iets op straat te gooien.

REAGEREN? Mail Fleur Jansen, fjansen@spaarnelanden.nl