Nieuwe CFO Cindy van der Giezen:

Governance draait om helder maken wat ertoe doet

Midden in de coronacrisis trad Cindy van der Giezen halverwege 2020 bij Spaarnelanden aan in de functie van CFO, de afkorting die staat voor Chief Financial Officer. ‘Financial’ betekent echter bij Van der Giezen niet dat ze zich uitsluitend richt op omzet en kosten, zeg maar: een kloppende boekhouding. Het gaat haar vooral om vooruitkijken en sturen naar de toekomst, en niet alleen om terugkijken en verantwoorden. Als CFO is ze tevens verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering binnen Spaarnelanden.

“Ik koos bewust voor Spaarnelanden omdat het een maatschappelijk relevante en vitale organisatie is. Daarbij is het een organisatie die écht vooruit wil. De organisatie klaarmaken voor de toekomst als duurzame strategische kennispartner, dáár wilde ik wel onderdeel van uitmaken. Gedurende de sollicitatieprocedure raakte ik geïnspireerd door de wilskracht van de mensen. Die kracht inzetten in het nu, maar ook met een blik op de lange termijn en de verbinding maken, dat is waar het om draait.”

Haar eerste dag voor Spaarnelanden dateert al weer van 10 maanden geleden. Tijd om eens te vragen naar haar bevindingen. Van der Giezen vertelt dat “binnen het bedrijf sprake is van een enorme betrokkenheid. In de basis zijn we trots op het werk dat we met elkaar doen voor de gemeenten waarin we werken. En de wilskracht die ik al noemde, die is er echt. Dat is wel gebleken sinds we kampen met corona. Zorgen dat het werk doorgaat en dat goed doen, dat is het motto. En zo is het tot op heden ook gegaan. Voor een organisatie met een vitale functie voor de samenleving is dat cruciaal. Het is zaak om die trots te blijven voeden.”

Van probleem- naar verbetermanagement “Natuurlijk wordt er wel eens gemopperd, bijvoorbeeld als iets niet goed werkt of draait. Gelukkig kunnen we heel goed snel problemen oplossen, om dan weer over te gaan tot de orde van de dag. Daarnaast moeten we nog meer aandacht geven aan structurele oplossingen. Dat doen we door de onderliggende oorzaken zichtbaar te maken en hier op te sturen. Die oorzaken zijn vaak te vinden in de keten van werkzaamheden. Gaat het in het begin al niet goed, dan heb je grote kans dat het later in het werk ook niet goed gaat. We zoeken dan ook de verbinding tussen afdelingen en units binnen Spaarnelanden. En ja, die zoeken we ook met onze partners bij de gemeenten. Zo gaan we van probleem- naar verbetermanagement.”

“Als we ergens tijd, energie en geld in investeren, dan moeten we ook helder hebben wat het eindresultaat moet zijn."

Continue operatie en nieuwe initiatieven Spaarnelanden is vanuit de historie verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Enerzijds draait het om het zo goed mogelijk uitvoeren van de bestaande diensten om vervolgens ook te innoveren en te verduurzamen. Anderzijds heeft Spaarnelanden oog voor nieuwe kansen en initiatieven om de ontwikkeling naar plezierige en duurzame leefomgevingen te verbeteren. Dat kunnen eigen initiatieven zijn of die van anderen. “We zitten met onze operatie tot in de haarvaten van onze gemeenten, dag-in, dag-uit. We hebben veel contacten en relaties; ons netwerk is enorm. Niet zo gek dat we daarom makkelijk zien wat beter kan, én hoe dat kan.”

Van der Giezen vertelt dat haar keuze voor Spaarnelanden werd versterkt door de duurzame identiteit van het bedrijf. “Ik heb ook kinderen en ik vind het belangrijk dat we niet alleen onze dagelijkse klus doen, maar ook nadenken hoe we kunnen werken aan de leefbaarheid over 10 of 30 jaar. Het is niet voor niets dat we – naast onze uitvoerende rol – ons opstellen als een echt duurzame strategische kennispartner.”

Governance vraagt ook om nuchterheid De motivatie en inzet mag dan wel groot zijn, maar dat betekent niet dat het ene initiatief maar het andere kan opvolgen, aldus een nuchtere Van der Giezen. Ook in een semi-overheidsonderneming als die van Spaarnelanden draait good governance (goed bestuur) om het maken van duidelijke keuzes en om een resultaatgerichte aanpak. “Als we ergens tijd, energie en geld in investeren, dan moeten we ook helder hebben wat het eindresultaat moet zijn. Welke waarde kunnen we toevoegen? Natuurlijk kun je wel eens wat experimenteren met een idee zonder dat het einddoel al vast is omschreven, maar we doen dit allemaal wel met gemeenschapsgeld. Dus moeten we de goede dingen doen en die ook afmaken.”

Sturen op basis van vertrouwen Governance gaat niet uitsluitend om het afleggen van verantwoording. Het gaat om sturen op vertrouwen, beslissingsruimte geven en zorgen dat risico’s worden beheerst en kansen worden gegrepen. Zo maken we elkaar beter, leren we van elkaar en zorgen we voor een organisatie in control, aldus Van der Giezen. Ze blijkt zich te hebben verbaasd over de gedetailleerdheid waarmee verslag wordt gedaan van alle activiteiten. Bij Spaarnelanden wordt minutieus verantwoording afgelegd, vooral natuurlijk aan de gemeentelijke opdrachtgevers. “Dat lijkt erg op rapporteren om het rapporteren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. We moeten rapporteren over datgene wat er echt toe doet. Teveel informatie zorgt juist voor minder inzicht. Kwaliteit gaat voor kwantiteit.” Bovendien stelt Van der Giezen dat verantwoordingsrapportage altijd gericht is op terugkijken, terwijl ze liever vooruitkijkt, liefst samen met de opdrachtgevers. “We kunnen beter energie steken in wat we sturingsinformatie noemen; de informatie waarmee we de uitvoering van werk, projecten en innovaties kunnen verbeteren. Dat is voor iedereen leuker, efficiënter en effectiever. Je voelt wel aan dat dit veel constructiever is: het leidt tot meer samen doen en elkaar helpen. Logischerwijs wordt het resultaat dan ook beter.”

De eerste stappen op dit terrein heeft Spaarnelanden al genomen. Met de gemeentelijke opdrachtgevers is afgesproken hoe met lean contractmanagement de informatie-uitwisseling kan worden verbeterd. Daarvoor wordt samen gezocht naar de juiste mix tussen verantwoordings- en sturingsinformatie.

REAGEREN? Mail Cindy van der Giezen, cvandergiezen@spaarnelanden.nl