Grondstoffenschaarste en circulariteit

Volgens wetenschappers hebben we elk jaar 1,75 keer de aarde nodig om aan alle vraag naar grondstoffen te voldoen. In Nederland ligt deze ecologische voetafdruk zelfs op 2,9. Het besef groeit dat we zuinig moeten omgaan met natuurlijke grondstoffen en deze zoveel mogelijk moeten hergebruiken. Spaarnelanden zet zich daarom in voor meer afvalscheiding en meer recycling van grondstoffen. Onderstaande artikelen gaan over de manier waarop we in Haarlem en Zandvoort zoveel mogelijk afvalscheidig en recycling proberen te bereiken.

Van je keuken naar je tuin in 4 stappen

april 2022

Afvalscheiding in Haarlem gaat verder

maart 2022

Haarlem trekt hard aan circulariteit Metropool

maart 2022

Boom(pje) opzetten, dat is vakwerk

december 2021

De maatschappelijke meerwaarde van een circulaire hotspot

oktober 2021

Afvalscheiding in de historische binnenstad

november 2021

Elke kilo telt. Óók in Zandvoort.

oktober 2020

Earth Overshoot Day is elk jaar vroeger

oktober 2020