"De CO2-prestatieladder houdt ons een spiegel voor"

Sinds 2018 heeft Spaarnelanden niveau 5 van de CO2-prestatieladder bereikt. Dat betekent ‘noblesse oblige’: dit hoogst haalbare niveau schept nieuwe verplichtingen voor verkleining van de CO2-voetafdruk. Productmanager Marc van Ham over de duurzame prestaties en ambities van Spaarnelanden.

Wat betekent niveau 5 voor de energietransitie? “Eerst stonden we nog op niveau 3. Dan kijk je vooral naar de eigen energiehuishouding van het bedrijf, dus grofweg wat we aan fossiele energie verbruiken voor onze wagens en voor de verwarming van ons gebouw. Gebruik van alle grijze elektriciteit compenseren we met de inkoop van ‘wind-op-land’-certificaten, zeg maar in Nederland opgewekte windenergie. Op niveau 5 zie je ook dat we kijken naar onze bedrijfsemissies (scope 2) en onze invloed in de keten om CO2-uitstoot te verlagen (scope 3).” Hoe hebben jullie dan invloed in de keten? “Dat is bijvoorbeeld het geval doordat we mensen in Haarlem en Zandvoort stimuleren en faciliteren om hun afval zo makkelijk mogelijk gescheiden aan te bieden. Bronscheiding draagt in hoge mate bij aan vermindering van CO2, doordat er gewoon veel minder afval hoeft te worden verbrand. Dus hoe beter we met elkaar het afval scheiden, hoe minder CO2 er in de keten wordt uitgestoten. Niveau 5 van de prestatieladder vraagt om daar onze invloed voor aan te wenden.”

Hoe gaan jullie om met fossiele brandstoffen? “Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof (scope 1) is inderdaad ook een belangrijke eis. Voor ons lastig, want dat heeft direct te maken met het vervangen van wagens voor bijvoorbeeld elektrische exemplaren. Je kunt je voorstellen dat dat heel duur wordt als een wagen nog lang niet afgeschreven is. Dus dit realiseren we stap voor stap, zoals je elders in deze BuitenKansen kunt lezen. Het goede nieuws is wel dat de synthetische brandstof HVO ons in de tussentijd enorm gaat helpen als transitiebrandstof.”

Hoe staat het met het elektriciteitsverbruik? “Ja , wat dat betreft houdt de prestatieladder ons ook een spiegel voor. Uit de benchmark met andere bedrijven blijkt dat we veel elektriciteit verbruiken. We doen onderzoek naar de oorzaken, maar zijn er nog niet helemaal achter. De komende tijd willen we met zonnepanelen nog meer eigen elektriciteit gaan opwekken. We zijn, zoals dat heet, ‘duurzaam vooruitstrevend’. Ons doel om in 2030 klimaatneutraal te worden staat nog steeds als een huis.”

REAGEREN? Mail Mark van Ham, mvanham@spaarnelanden.nl