Energietransitie en vermindering uitstoot

De wereld moet over van fossiele brandstoffen naar duurzamere varianten. Deze overgang is complex en vraagt om een fijnmazig netwerk van bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens, vergisters, waterstofstations en batterijen. Met name voor het eigen wagenpark van Spaarnelanden zijn er nog veel mogelijkheden om het gebruik van fossiele brandstoffen en schadelijke uitstoot te beperken.

Hoe maak je schoon rijden leuk?

juni 2021

Alle ogen gericht op het wagenpark

juni 2021

"De CO2-prestatieladder houdt ons een spiegel voor"

juni 2021