KORT

MOBIEL

Laadplekken in parkeergarages vragen om extra brandwerende maatregelen

In juli vorig jaar verscheen een rapport over de brandveiligheid van elektrische voertuigen in parkeergarages. Om elektrisch vervoer te stimuleren heeft de Rijksoverheid gesteld dat in 2025 elke parkeergarage met meer dan 20 plekken minimaal één oplaadpunt moet hebben. Een heftige brand met een elektrische auto in een parkeergarage in Alkmaar afgelopen zomer laat zien dat hiervoor speciale maatregelen nodig zijn. Elektrische auto’s vliegen niet vaker in brand dan benzineauto’s. Maar áls ze branden, is de brand lastig onder controle te krijgen. Met de aanbevelingen in het rapport maakt Spaarnelanden nu een plan voor nieuwe maatregelen op het gebied van brandveiligheid in de Haarlemse parkeergarages. We doen dit uiteraard in nauw overleg met de eigenaars en de brandweer. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld:

  • laadplekken alleen bij de uitgang
  • een watergordijninstallatie bij de laadplekken
  • automatisch uitschakelen van laadpunten bij brand

Subsidie voor Last mile delivery hub

De ontwikkeling om bij Spaarnelanden een Last mile delivery hub te laten ontstaan komt in een versnelling. Dankzij inspanningen van de gemeente Haarlem hebben het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam hiervoor gezamenlijk 50.000 euro subsidie beschikbaar gesteld. Officieel is dit project onderdeel van het programma ’Slimmer en duurzamer op weg’. Daarmee wordt het ‘Haalbaarheidsonderzoek Zero Emission- Last Mile Delivery Hub’ gefinancierd. Tijdens het onderzoek willen we leren van praktijktesten die al op andere plekken in Nederland lopen, zoals Amsterdam en Den Haag. Tevens verkennen we samen met andere partijen een praktijktest in Haarlem met kleinschalig elektrisch goederenvervoer van de hub bij Spaarnelanden in de Waarderpolder naar de stad. Vanuit deze hub worden goederen gebundeld en emissieloos naar de binnenstad vervoerd en afgeleverd aan overheidsorganisaties en verbonden partijen. Doel van het project is om te leren op welke wijze een centraal overslagpunt met last mile transport rendabel kan worden neergezet.