De wijkteams zijn echt een succesverhaal

De stad heeft iedereen nodig, is het uitgangspunt van Spaarnelanden. Letterlijk. Inclusief werkgeverschap is een speerpunt in de bedrijfsvoering. En hoewel veel organisaties het een uitdaging vinden om te voldoen aan de eisen van de Participatiewet, lukt het Spaarnelanden goed om vrij grote aantallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een contract te helpen, zegt SRM-manager Fleur Jansen: “Dat geeft enorm veel voldoening, het is geweldig om mensen een kans op werk te geven.”

Fleur Jansen fjansen@spaarnelanden.nl

In eigen hand

De gemeente Haarlem stelt aan al haar leveranciers de eis om vijf procent van de aanneemsom te besteden aan social return. Spaarnelanden voldoet ruimschoots aan die verplichting en is erin geslaagd om dat goed te organiseren. Dat ging overigens niet zonder slag of stoot. Fleur en haar collega Marike van Lith hebben zich de afgelopen jaren bijna fulltime ingezet om wegwijs te worden in de wereld van sociale arbeid, mensen te werven en zich de hogere wiskunde van de loonwaardebepalingen eigen te maken. Fleur: “Het is complexe materie, daarom kiezen veel organisaties ervoor om hun verplichtingen op het gebied van social return uit te besteden aan een re-integratiebureau. Wij hebben er heel bewust voor gekozen om dat in eigen hand te houden. We hebben mensen werken in de fietsenstallingen die we beheren, in het groenonderhoud, bij de reiniging en natuurlijk in de wijkteams. De wijkteams staan in nauw contact met buurtbewoners en zijn heel zichtbaar in de straten van Haarlem. De voormannen zijn opgeleid om de teamleden goed te begeleiden en zijn hier heel enthousiast over. Dit initiatief is ontzettend positief ontvangen in de stad, het is echt een succesverhaal.”

Ik werk voor Spaarnelanden

Wat het succes verklaart? “In de eerste plaats leent ons werkgebied zich ervoor”, zegt Marike. “We hebben veel werk dat bij uitstek geschikt is om bijvoorbeeld Wajongers en statushouders weer in een werkritme te krijgen en ervaring te laten opdoen. Daarbij komt dat het voor veel mensen een groot verschil maakt of ze voor een re-integratieclub werken of voor ons. De mensen om wie het gaat worden uiteindelijk het meest gelukkig van een echte baan. Met een echt contract voel je dat je erbij hoort en kun je zeggen, ik werk voor Spaarnelanden.”

Social return helpt mensen verder

Spaarnelanden behaalde dit jaar de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). “Daar zijn we hartstikke trots op”, zegt Fleur. “De prestatieladder is een kwaliteitskeurmerk van TNO. Het laat zien dat we meer dan gemiddeld sociaal inclusief ondernemen en dat we voldoen aan de verplichting om vijf procent van de aanneemsom aan SROI te besteden.”

Sinds 2016 heeft Spaarnelanden 34 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. Het betreft Wajongers, WSW’ers en statushouders die vaak na bemiddeling van Paswerk en Pasmatch een plek in het wijkteam vonden. Ze maken buurten mooier door afval op te ruimen en reparaties te verrichten, en zijn een aanspreekpunt voor buurtbewoners.

Anderen gingen bij Spaarnelanden aan de slag als chauffeur of medewerker reiniging. Daarnaast zijn vanuit de reclassering doorlopend ongeveer vijftien mensen bij Spaarnelanden in Haarlem aan het werk onder leiding van een werkmeester van de reclassering. Ook vanuit de Hartekamp Groep doet wekelijks een groepje van tien mensen vrijwilligerswerk voor Spaarnelanden. Het gaat om licht ondersteunend werk op het gebied van groenonderhoud en reiniging. Voor de bemensing van de fietsenstallingen, de uitbesteding van drukwerk en de postbezorging maakt Spaarnelanden gebruik van de diensten van Paswerk.

Ook in Zandvoort zijn via Paswerk doorlopend zes of zeven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief, voornamelijk in de reiniging en het groenonderhoud. In het maaiseizoen komen daar nog drie extra hulpkrachten bij.

REAGEREN? Mail Fleur Jansen, fjansen@spaarnelanden.nl