KORT

NIEUWS

Verkeersborden eindeloos in de kringloop

Afgedankte verkeersborden bestaan niet meer, dankzij de nieuw aangeschafte ‘bordenwals’. Daarmee kan Spaarnelanden de borden nu eindeloos opnieuw bestickeren. Van de 30.000 Haarlemse verkeers- en informatieborden moeten er jaarlijks 1.000 vervangen worden. Dankzij de bordenwals blijft het metaal in de kringloop en voorkomen we CO2-uitstoot.

We gaan weer bomen planten

In opdracht van de gemeente Haarlem plant Spaarnelanden 690 nieuwe bomen in de stad. De voorbereidingen zijn al begonnen. Het gaat veelal om vervanging van gesneuvelde of zieke bomen. Eind dit jaar staan alle bomen weer stevig op hun plek.

Fleurrijke proef: containertuintjes

Bij wijze van proef zijn de gemeente Haarlem en Spaarnelanden gestart met de aanleg van twee containertuintjes. De bakken, 3D-geprint van gescheiden ingezameld plastic, fleuren de ondergrondse containers op. Het idee is dat bewoners een container adopteren en voor het tuintje zorgen. Door het tuintje wordt de drempel om afval naast de container te zetten een stuk hoger.

Foto: Chris Hoefsmit

Eikenprocessie? Halt!

Het seizoen van de eikenprocessierups is voorbij. Tijd om de balans op te maken. Spaarnelanden verwijderde in Haarlem 114 nesten, ongeveer evenveel als vorig jaar. Tegelijkertijd stimuleren de natuurlijke vijanden van de rups: we hangen mezenkasten op en zorgen voor bloemrijke bermen die sluipwespen aantrekken.