Elke kilo telt. Óók in Zandvoort.

Zandvoort zet flinke stappen op weg naar meer afvalscheiding. Strandgangers konden hun afval deze zomer bij een fraai afvalscheidingseiland kwijt. Er liggen ontwerpschetsen voor een hippe ‘circulaire hotspot’ waar mensen hun oude spullen een tweede leven kunnen geven. En het wordt inwoners makkelijker gemaakt om afval te scheiden en zo restafval te verminderen en grondstoffen te behouden.

Sorteeranalyses

Inwoners van Zandvoort zijn nu nog goed voor 260 kilo restafval (65 volle vuilniszakken) per persoon per jaar. De gemeente streeft ernaar om dit terug te brengen naar 155 kilo. Kijkend naar de samenstelling van het restafval moet dat kunnen, zegt Arthur Verdaasdonk, unitmanager van Spaarnelanden in Zandvoort: “Uit sorteeranalyses blijkt dat er nog veel grondstoffen in zitten die hergebruikt kunnen worden. Die 260 kilo bestaat bijvoorbeeld gemiddeld uit 27 kilo papier, 78 kilo GFT en 40 kilo PBD. Dat is zonde natuurlijk. We verwachten dat we met het plan Duurzaam Afvalbeheer, dat we momenteel in Zandvoort uitvoeren, veel meer grondstoffen kunnen behouden.”

Voorlichtingscampagne

Bij de hoogbouw in Zandvoort plaatst Spaarneland momenteel containers voor PBD, papier, glas en GFT. Bewoners van laagbouw krijgen een duocontainer, met een vak voor plastic, blik en drankenkartons (PBD), en een vak voor papier en karton. Arthur: “Daarmee maken we het vierduizend huishoudens makkelijker om deze stromen thuis apart te houden.” Afvalscheiding vraagt best wat van mensen, zegt Arthur. “Daarom voeren we in samenwerking met de gemeente de voorlichtingscampagne ‘Elke kilo telt’ en hebben we een afvalcoach. Bij haar kunnen mensen terecht met vragen en meldingen.”

Circulaire hotspot

Er zijn plannen om ook het grofvuil voortaan binnen de gemeentegrenzen te houden. Nu nog moeten inwoners en ondernemers hiervoor uitwijken naar de milieupleinen van Haarlem, Bloemendaal of Heemstede. Spaarnelanden en de gemeente onderzoeken nu de haalbaarheid van een circulaire ‘hotspot’ op de remise aan de Kamerlingh Onnesstraat, waar mensen oude spullen en materialen kunnen aanbieden voor hergebruik. De hotspot moet een uitnodigende plek worden, met onder meer een repair-café en een kringloopwinkel. “De gemeente heeft ons initiatief omarmd en er is inmiddels een projectteam aangesteld”, aldus Arthur. “Bij dit project betrekken we sociale ondernemingen die zorgen voor werkgelegenheid, sociale activering, educatie en onderwijs. Zo biedt het kansen om duurzame én maatschappelijke ambities waar te maken.”

Sustainable beach

Ook op het strand werkt Spaarnelanden aan duurzamer afvalbeheer. In de zomer van 2019 stonden voor het eerst vier afvaleilandjes met containers voor papier, glas, plastic en restafval. Het betrof een pilot samen met een aantal strandpachters. Afgelopen zomer is in samenwerking met bewoners van Zandvoort om een van de eilandjes een hippe houten ombouw geplaatst. “Zo proberen we mensen te verleiden om er gebruik van te maken, en daar zijn we goed in geslaagd. Het is dan ook de bedoeling dat ze over het hele strand komen te staan”, zegt Arthur: “Met verschillende partijen zijn we in gesprek over de volgende stap: hergebruik. Van het ingezamelde plastic kunnen we bijvoorbeeld wegwijzers en plantenbakken maken.” Verder is de afgelopen zomer ook geëxperimenteerd met de inzet van clean teams op het strand. De teams gingen op zomerse dagen het strand op om zwerfafval op te ruimen, papieren afvalzakjes uit te delen en badgasten bewust te maken van het afvalprobleem.

REAGEREN? Mail Arthur Verdaasdonk, averdaasdonk@spaarnelanden.nl