Participatie en lokale gemeenschap

De Participatiewet vraagt van bedrijven en overheden dat ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voldoende kansen bieden op werk en ontplooiing. Tegelijkertijd willen mensen zelf ook meer betrokken worden bij hun omgeving. Ook dat is participatie. Met ons werk in de openbare ruimte en de werkgelegenheid die wij op dit gebied scheppen, neemt Spaarnelanden een betekenisvolle positie in. Lees hieronder verhalen over bewonersparticipatie, inclusief werkgeverschap en sociaal ondernemen.

Met een ruime blik naar oplossingen voor de wijk

juni 2022

Mensen worden gelukkig als ze iets kunnen bijdragen

november 2020

Sociaal ondernemen

oktober 2020