Biodiversiteit en klimaatadaptatie in een volgebouwde omgeving

Het thema biodiversiteit en klimaatadaptatie gaat over onderwerpen die ook in onze regio onafgebroken in de aandacht staan. In Zandvoort wordt het probleem met de waterberging bijvoorbeeld nijpender nu het vaker hoost van de regen. Haarlem staat al jaren bovenaan in de lijstjes van meest versteende steden van Nederland. Veel Haarlemmers zouden dit graag anders zien. Dat dit nog niet zo simpel is in een stad waarin om iedere vierkante meter wordt gevochten, blijkt uit onderstaande artikelen.

Handen uit de mouwen voor een groener Zandvoort

juni 2022

Meer ruimte voor nectarrijke bloemen en kruiden

april 2022

Blij met de stadsecoloog

september 2020

Wennen aan het nieuwe maaien

september 2020

Wateroverlast in Zandvoort

september 2020

Vochtsensoren bij bomen

september 2020

Nestkasten tegen eikenprocessierups

september 2020